20 februari: De dag van sociale rechtvaardigheid

20 februari is voor de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Werelddag voor Sociale Rechtvaardigheid’. Deze dag is in 2007 ingesteld om wereldwijd gelijke kansen voor iedereen te bevorderen. Dit is natuurlijk het dagelijks streven van dit platform, maar het is een mooie dag om even stil te staan bij de sociale rechtvaardigheid in Nederland.

In een sociaal rechtvaardige samenleving heeft ieder mens recht op en toegang tot een aantal basisbehoeften, waaronder werk en toegang tot de arbeidsmarkt. Hoewel Nederland in een onderzoek uit 2014 als één van de beste landen (top 3) uit de bus komt wanneer het gaat om sociale rechtvaardigheid, zijn we bij lange na niet perfect. Hoewel we het vergeleken met andere landen namelijk wel goed doen, zijn er veel groepen in Nederland die zich structureel achtergesteld voelen.

In de huidige pandemie worden de sociale verschillen tussen verschillende groepen pijnlijk duidelijk. Ze waren er altijd al, maar worden door de crisis uitvergroot. De meest kwetsbare mensen worden het hardst geraakt. De focus ligt voornamelijk op gezondheid, maar het gaat ook over de arbeidsmarkt. De mensen die het hardst getroffen worden op de arbeidsmarkt door de crisis zijn:

  • Nieuwe en recente arbeidsmarkttoetreders (zoals jongeren)
  • Werkenden met algemene onzekerheden over de toekomst van het werk
  • Verarmde/financieel kwetsbare werkenden: werkenden die tijdelijk uren verliezen of opdrachten verliezen (zonder inkomensondersteuning/ volwaardige uitkeringen)
  • Met ontslag bedreigde werkenden en niet duurzaam levensvatbare ondernemingen/ zzp’ers
  • Net werkloos geworden (met recht op uitkering)
  • Langdurig werkloos voor intreden van de crisis, met of zonder uitkering
  • Mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt, arbeidsbeperkten/ specifieke groepen.

Ook de SER ziet dit en heeft eind 2020 een rapport gepubliceerd waarin zij voor iedere groep aparte beleidsaanbevelingen doen. Deze rapportage vind je hier.

“De coronacrisis raakt ons allemaal. Maar voor de één zijn de gevolgen groter en langduriger dan voor de ander. Laten we vooral die mensen niet vergeten die extra ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven, zodat ook zij vertrouwen kunnen houden”. Mariëtte Hamer, voorzitter SER.

Hoewel de crisis dus een klap heeft gegeven, willen wij deze dag gebruiken om onszelf en jou (opnieuw) te motiveren. Dit platform strijdt, zoals heel veel andere organisaties, voor sociale rechtvaardigheid. Hoewel deze tijden het misschien niet altijd even makkelijk maken hebben wij hoop en zien we veel kansen. De initiatieven die inmiddels zijn gestart geven ons deze hoop. Betrokken organisaties die ook geloven in en strijden voor deze sociale rechtvaardigheid. Ben jij een werkzoekende 50-plusser en wil je meedoen aan één van de initiatieven? Of wil je als organisatie meer weten over de initiatieven of heb jij misschien een leuk idee? Schroom niet om contact te leggen.  


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven