Wie zijn we

Platform Vijftigplussers en Werk fungeert als verbindende factor voor iedereen die zich bezighoudt met het thema vijftigplussers en werk. Wij begeleiden met passie en ambitie verschillende initiatieven richting impact, resultaat, opschaling en borging. Op deze website tonen we informatie over de initiatieven van het platform en alle achtergrond informatie, maar ook de resultaten en impact van andere projecten en nieuws omtrent het onderwerp vijftigplussers en werk.

 

Initiatieven

Groener Doen:
Skills paspoorten

Dit is het vervolg op het project 'Help (eigen)wijs grijs op reis'. Veel vijftigplussers zijn werkzaam in relatief zware beroepen die zij onmogelijk tot hun 67e of 68e kunnen volhouden. Deze vaklieden beschikken over een schat aan kennis en ervaringen, maar hebben niet altijd een erkend diploma.

Zorgeloos Vijftigplus

Het aandeel vijftigplussers in zorgberoepen is hoog. Het is daarnaast ook een zwaar beroep, met hoge personeelstekorten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie van vijftigplussers zo optimaal mogelijk verloopt en dat zij duurzaam inzetbaar blijven? Assessments kunnen een oplossing bieden!

De kracht van mentorschap

Vijftigplussers als mentor voor jonge nieuwkomers in Nederland. Met dit mentorprogramma kunnen zij hun competenties, vaardigheden en mindset verbeteren, wat bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid.

FutureLabNL: Vijftigplussers proactief digitaal bekwaam

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen voorbereid zijn op de banen van de toekomst, en hier ook proactief mee bezig zijn? In FutureLabNL worden vijftigplussers bewustgemaakt van hun kansen en mogelijkheden.

Werkgevers weten beter: Vooroordelen over 50+ werknemers

Gebleken is dat de beeldvorming over oudere werknemers niet positief is en er veel stereotypen bestaan die niet stroken met de werkelijkheid. Dit heeft verschillende negatieve gevolgen voor de vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Daar gaan we mee aan de slag!

50+ Play on till their retirement

Met een vergrijzende bevolking en latere pensioenleeftijd wordt het steeds belangrijker om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers. Helemaal in beroepen zoals het onderwijs, waar een groot percentage vijftigplussers werkt. In deze alliantie gaan we aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel.

We zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe initiatieven...

We zijn altijd bezig met het opzetten van nieuwe initiatieven. We voeren gesprekken en helpen met het schrijven van projectvoorstellen. We staan ook open voor ideeën! Wie weet staat hier binnenkort jouw initiatief.

VERHALEN MET IMPACT

Op 60-jarige leeftijd heeft men mij een contract aangeboden voor onbepaalde tijd
Ik was 53 jaar toen ik werd ontslagen bij een grote bank. Dat was eind 2008 tijdens de hypothekencrisis. Ik ging in de WW en las dat het UWV binnenkort 2.500 nieuwe medewerkers nodig zou hebben vanwege het grote aantal uitkeringsaanvragen…..
“FutureLab50+ opent ineens deuren en nieuwe mogelijkheden waar je geen weet van had!”

Leony deed onlangs mee aan FutureLab50+, een initiatief binnen het Platform “Vijftigplussers en Werk. Dit is haar verhaal.

Nieuws

Scroll naar boven