De kracht van mentorschap

Waar gaan we iets aan doen?
In Nederland ervaren mensen boven de 50 jaar vaak een gebrek aan waardering voor hun kennis en ervaring op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de waardevolle kwaliteiten die oudere werknemers met zich meebrengen. Dit project heeft als doel om ontwikkeling en zelfvertrouwen te stimuleren bij vijftigplussers, door hen te laten fungeren als mentor voor een jongere nieuwkomer. Hierdoor kunnen zij hun competenties, vaardigheden en mindset verbeteren, wat bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid. Daarnaast willen we werkgevers betrekken en faciliteren bij het ontwikkelen van deze kwaliteiten bij oudere werknemers. Door de evaluatie van dit project kan ook inzicht worden verkregen in de werkzame elementen rondom de werving van werkgevers, wat ook relevant is voor de maatschappij.

Wat gaan we doen?
We stellen een oplossing voor die bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat het methodisch werven van werkgevers (minimaal 5, waarvan 2 uit een zwaar beroep) die ten minste 4 vijftigplussers uit hun organisatie willen faciliteren om deel te nemen aan een mentoringprogramma. Hierin zal de vijftigplusser als mentor fungeren en een jongere nieuwkomer (mentee) begeleiden op de arbeidsmarkt of naar werk toe. Het tweede deel van de oplossing richt zich op het mentoringprogramma zelf, dat uit meerdere onderdelen bestaat, zoals mentortraining voor de vijftigplussers, afspraken tussen mentor en mentee, intervisie voor de mentor, workshops over verschillende thema’s binnen het overkoepelende thema ‘arbeidsmarkt’, en contactmomenten tussen werkgever en mentor om de rol van de mentor in het bedrijf te bespreken.

Hoewel het mentoringprogramma ook bijdraagt aan het oplossen van het probleem voor nieuwkomers, ligt de focus van dit project op het maken van impact op vijftigplussers en hun werkgevers. Dit betekent dat de evaluatie en financiering voornamelijk gericht zijn op deze doelgroepen.

Projectleider
Marije Pronk is Director Rotterdam DUO for a JOB. Voordat ze 1,5 jaar geleden aan de slag ging bij DUO for a JOB was zij werkzaam als Consultant bij adviesbureau Kirkman Company. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan in project management, publiek-private ecosystemen, HR en sociaal ondernemerschap. Zij heeft een master in Arbeid en Organisatie Psychologie en Business Administration: Strategy. Deze ervaringen komen allemaal samen in haar rol als vestigingsmanager van de eerste DUO for a JOB vestiging in Nederland.

Contact?
Wij zijn altijd op zoek naar organisaties die het interessant vinden om ook mee te werken aan dit project. Als werkgever met haar vijftigpluspersoneel of op een andere manier. Vragen hierover? Of wil je over iets anders meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de projectleider of de organisatiepartner!

Scroll naar boven