Werkgevers weten beter - vooroordelen over 50+ werknemers

Waar gaan we iets aan doen?
Negatieve beeldvorming over 50+werknemers in de samenleving en bij werkgevers lijkt van invloed te zijn op de problematische arbeidsmarktpositie van deze groep. Hardnekkige stereotypen over oudere werknemers bij werkgevers vormen hierbinnen de kern van het probleem. Arbeidsgerechtigde 50+ers kunnen veel last hebben van het onterechte idee dat zij minder competent zouden zijn dan jongeren: oudere werknemers komen bijvoorbeeld minder in aanmerking voor training, scholing en promotie. Werkzoekende 50+ers hebben minder kans op een baan. Ook werknemers kunnen (onbewust!) last hebben van de (eigen) vooroordelen. Zo is het nadelig voor werkgevers dat een groot potentieel aan arbeidskrachten (binnen hun eigen organisatie) vanwege de onterechte stereotiepe denkbeelden buiten het blikveld blijft. Ook kunnen werkgevers in de aanwas van nieuwe werknemers goede krachten mislopen door kandidaten te vroeg af te schrijven.

Wat gaan we doen?
In dit initiatief wordt ingezet op het tegengaan van de vooroordelen bij werkgevers. Op deze manier beoogt het initiatief het probleem bij de kern aan te pakken. Tot nu toe is onderzoek naar het bestaan van vooroordelen en stereotypen over 50+werknemers vooral gericht geweest op het beschrijven en verklaren ervan. Het voorgestelde project beoogt twee instrumenten te ontwikkelen waarmee het stereotype beeld van oudere werknemers kan worden bijgesteld of worden omgedraaid: Een evidence based en in het lab geteste training en een communicatietool.

martine_van_selm_zinziz_50_vijftig_goldschmeding_foundation_platform

Martine van Selm werkt sinds 2020 als hoogleraar Communicatie en Organisaties bij het Erasmus Research Center for Media, Communication & Culture (ERMeCC). Haar onderzoek is gericht op media-beeldvorming over ouderen in de vergrijzende samenleving, framing en stereotypen van oudere werknemers en over (digitale) communicatie binnen organisaties. Voordat zij bij het ERMeCC werkte, werkte zij bij de UvA. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveerde ze bij de vakgroep Psychogerontologie (1998) op een onderzoek naar zingevingsproblematiek in de tweede levenshelft. Ze combineert sindsdien haar gerontologische expertise over ouder worden met haar communicatiewetenschappelijke achtergrond.

Martine is projectleider van het project ‘Werkgevers weten beter – vooroordelen over 50+ werknemers’. Naast de samenwerkingspartners Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), RADAR en AWVN wordt nauw samengewerkt met ZINZIZ en Ecorys als aanvullende projectpartners.

Contact?
Wij zijn altijd op zoek naar profit en non-profit organisaties die het interessant vinden om mee te werken aan dit project. Als werkgever of op een andere manier. Vragen hierover? Of wil je over iets anders meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de uitvoerende partijen!

Scroll naar boven