13 november, de dag van het werkplezier.

De levensverwachting van ons mensen stijgt en dus stijgt onze AOW leeftijd mee. De gezonde levensverwachting (het aantal gezonde jaren) daarentegen is echter nauwelijks gestegen en is bovendien zeer scheef verdeeld, ten koste van lager opgeleiden. Om die reden is de focus op duurzame inzetbaarheid noodzakelijk.

Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Brouwer en collega’s (2012) publiceerden een artikel waarin zij de stand van zaken over duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers beschreven. Hierin raadpleegden zij verschillende bronnen (literatuurstudie, expertmeeting, veldraadpleging en verdiepende onderzoeken) om een overzicht van determinanten, interventies en meetinstrumenten te maken.

Duurzame inzetbaarheid is niet in alle literatuur met dezelfde woorden weergegeven. Brouwer en collega’s (2012) identificeerden drie proxies[1] voor duurzame inzetbaarheid:

1. Inzetbaarheid, arbeidsparticipatie, werkvermogen en productiviteit
2. Verzuim, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
3. Pensionering, doorwerken tot en na 65e levensjaar

Eén van de determinanten (voorspellers) die samenhangt met duurzame inzetbaarheid is werkplezier. In relatie tot werkplezier kwamen de volgende resultaten uit het onderzoek.

  • Gebrek aan plezier in het werk is bij vrouwen als determinant voor arbeidsongeschiktheid vastgesteld.
  • In een Britse studie werd gebrek aan plezier in het werk als een determinant voor vroegpensioen gevonden bij ambtenaren
  • Uit de documenten blijkt dat onder andere gebrek aan werkplezier samenhangt met vervroegde pensionering.

Om onze gezonde levensverwachting net zo te laten stijgen als onze levensverwachting is het dus belangrijk om ons bezig te houden met duurzame inzetbaarheid en dus ook met werkplezier. Uiteraard is duurzame inzetbaarheid een thema waar wij ons ook binnen dit platform mee bezig zullen houden.  

Brouwer, S., Lange, A. D., Mei, S. V., Wessels, M., Koolhaas, W., Bültmann, U., Heijden, B., & Klink, J. (2012). Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand van zaken. Groningen: Universitair Medisch Centrum Groningen.

[1] Duurzame inzetbaarheid is niet direct meetbaar. Proxy variabelen zijn sterk gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid en zijn wel meetbaar


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven