Zorgeloos Vijftigplus

Waar gaan we iets aan doen?
Het aandeel vijftigplussers in zorgberoepen is hoog. Het is daarnaast ook een zwaar beroep, met hoge personeelstekorten. De vergrijzing zorgt ervoor dat er steeds minder personeel is, terwijl de vraag binnen deze sector groeit. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat de arbeidsparticipatie van vijftigplussers zo optimaal mogelijk verloopt en dat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Wat gaan we doen?
Om te zorgen dat de uitval van vijftigplus zorgmedewerkers zoveel mogelijk wordt beperkt, is het van belang dat zij bezig zijn en blijven met hun duurzame inzetbaarheid. Om deze stap te kunnen maken is het nodig dat zij weten waar zij staan en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen richting duurzame inzetbaarheid. In dit project worden assessments ingezet om deelnemers bewust te maken van waar ze staan rondom hun duurzame inzetbaarheid en ze vanuit dat oogpunt te coachen met hun ontwikkeling om meer duurzaam inzetbaar te zijn. Voor het project krijgen een dertigtal medewerkers in de leeftijdscategorie 50+ van zorginstelling Topaz een traject aangeboden in het kader van duurzame inzetbaarheid. Er zijn drie trajecten (Een reflectieassessment, Self Monitoring Coaching, en een reflectie Assessment met Self Monitoring Coaching). Iedere deelnemer krijgt één van de drie trajecten toegewezen, waardoor elke traject een tiental deelnemers heeft. Deze trajecten en de uitkomsten worden met elkaar vergeleken.

Linda van den driesche vijftigplussers en werk

Projectleider
Linda Huntelman-van den Driessche is psycholoog NIP en coach. Ze heeft een mastergraad in arbeids- en organisatiepsychologie en International Business Communication. Linda heeft twintig jaar ervaring als assessment psycholoog. In 2019 heeft zij People on Board opgericht met als doel mensen en organisaties verder te helpen. Verder schrijft zij regelmatig artikelen op LinkedIn en is zij de auteur van het managementboek ‘Kracht voor Tien’. In 2020 heeft zij een Startup in Residence Intergov (SiR) challenge gewonnen, uitgeschreven door het Ministerie van SZW: ‘Ouderen in trek bij werkgevers’. Deze challenge, waarbij assessments werden afgenomen bij werkloze vijftigplussers die gaan solliciteren, is succesvol geweest en zal in 2023 grootschalig worden voortgezet.

Linda is projectleider van het project ‘Zorgeloos Vijftigplus’. Ze werkt in dit project niet alleen nauw samen met de organisatiepartner Topaz, maar ook met ZINZIZ en  Ecorys.

Contact?
Wij zijn altijd op zoek naar zorgorganisaties die het interessant vinden om ook mee te werken aan dit project. Als werkgever met haar vijftigpluspersoneel of op een andere manier. Vragen hierover? Of wil je over iets anders meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de projectleider of de organisatiepartner!

Scroll naar boven