Groener doen: DSP deel 2

Voormalig project ‘Help (eigen)wijs grijs op reis’

 Waar gaan we iets aan doen? 
In de ‘technische’ sectoren bouw, infra en installatietechniek zijn veel vijftigplussers werkzaam in relatief zware beroepen. Zij kunnen hun fysiek zware werk vrijwel onmogelijk tot hun 67e of 68e volhouden. Ze beschikken weliswaar over waardevolle skills, maar hebben vaak geen zicht hierop en/of weinig erkende diploma’s waarmee ze die skills ook kunnen ‘bewijzen’. Dat maakt hen relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt: ze kunnen zich niet goed en tijdig verplaatsen over de arbeidsmarkt. Dit project gaat hiermee aan de slag!

Wat weten we al?
In 2021 is het project ‘Help (eigen)wijs grijs’ van start gegaan. Dit project is inmiddels afgerond. In dit project hebben we het Digitaal Skills Paspoort (DSP) voor Vaklieden, ontwikkeld door HAN UAS en TNO ingezet bij een groep van 10 werknemers van 50 jaar en ouder die werkzaam zijn in de fysiek zware beroepen in de bouw, infra en installatietechniek. De DIA/EVC adviseurs van Volandis zorgden voor de begeleiding bij het werken met de DSP’s. Een uitgebreidere beschrijving van de uitvoering is te vinden onder de paarse knop ‘blauwdruk loopjaar 1’ hieronder. Uiteraard zijn er een aantal resultaten naar voren gekomen. Deze zijn te vinden onder de knop ‘resultaten loopjaar 1’. Het belangrijkste is, dat het DSP in principe een gebruiksvriendelijk, nuttig hulpmiddel lijkt om competenties en vaardigheden in kaart te brengen, maar dat er nog een aantal zaken om het DSP heen nodig zijn om meer impact op de duurzame inzetbaarheid te kunnen maken. Daar gaan we in het project ‘Groener doen: DSP deel 2’ mee verder.

Wat gaan we doen? 
Het Digitale Skills Paspoort geeft vijftigplussers snel inzicht in de eigen actuele skills set en in de ontwikkeling daarvan, wat hen ook meer vertrouwen geeft in de eigen arbeidsmarktwaarde en in het eigen leervermogen. Daarmee wordt niet alleen de mobiliteit, maar ook de ontwikkeling bij vaklieden gestimuleerd. De basis is ook in het project ‘Groener Doen: deel 2’ het vullen van het DSP, het reflecteren op het DSP, en het ondernemen van acties samen met de DIA/EVC adviseur. Gebaseerd op de resultaten uit het eerste loopjaar, verschuiven we ten opzichte van het vorige project de aandacht op meerdere vlakken:

  • Meer aandacht voor het voortraject met de focus op het creëren van bewustzijn bij zowel werkgever als werknemer over de mogelijke (toekomstige) kwetsbare positie van de vijftigplusser op de arbeidsmarkt.
  • Bij werving en begeleiding van kandidaten specifieke aandacht besteden aan de aanwezigheid van digitale vaardigheden en waar nodig deze verbeteren.
  • Met verhelderende communicatie voorkomen dat het DSP vooral als outplacement traject wordt gezien in plaats van een ontwikkeltool.
  • Meer werken in groepen in plaats van individueel bij het werken aan zelfinzicht en perspectief en het DSP.
  • Richten op de bijdrage van het DSP aan arbeidsmarkttranisities naar zogenaamde klimaatbanen, wanneer de deelnemers zelf een andere baan zouden willen (binnen hetzelfde bedrijf).
  • Ook richten op vijfenveertigplussers, om zo te voorkomen dat iemand er ‘te laat bij is’.

Projectleider 
Dr. Jos Sanders is sinds februari 2018 als lector leren tijdens de beroepsloopbaan verbonden aan HAN University of Applied Sciences en sinds 2004 als senior onderzoeker duurzame productiviteit en inzetbaarheid aan TNO. Jos heeft ruim 20 jaar ervaring met wetenschappelijk en praktijkgericht (actie)onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van vooral praktisch geschoolden en mensen zonder startkwalificatie. Het promotieonderzoek dat hij in 2016 afrondde (zie hier) zette Jos ertoe aan op zoek te gaan naar manieren om praktisch geschoolden óók leerervaringen te laten zien die ze in en rond het werk opdoen, zodat ze positievere leerervaringen opdoen, een positiever beeld krijgen van leren en ontwikkelen én meer vertrouwen krijgen in de eigen vaardigheden om te blijven leren. Het Digitale Skills Paspoort voor Vakmensen dat Jos vanuit HAN UAS en TNO samen met Volandis en Paragin ontwikkelde is hiervan een belangrijk en veelbelovend voorbeeld. Het is prachtig dat we nu als ‘alliantie DSP’ met steun van Goldschmeding Foundation en in het kader van het platform 50+ kunnen gaan experimenteren met dit Digitale Skills Paspoort voor Vakmensen. In het project wordt nauw samengewerkt met Volandis en TNO en met de andere partners Bouwend Nederland, Techniek Nederland, WijTechniek, FNV en Paragin.

Jos-Sanders-HAN-Digitale-Skills-Paspoort

Contact?
Vragen of wil je meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de uitvoerende partijen!

Scroll naar boven