50+ Play on till their retirement

Waar gaan we iets aan doen?
Met een vergrijzende bevolking en latere pensioenleeftijd wordt het steeds belangrijker om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin men zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven uitvoeren. In sommigen sectoren is dit lastiger dan in andere, omdat sommige banen fysiek of mentaal zwaarder zijn en er meer oudere werknemers werken. Het onderwijs is zo’n sector. Dit kan worden teruggezien in de verzuimcijfers: het verzuim in het onderwijs was in 2018/19 gemiddeld 51 per 1000 werkdagen, waar dit gemiddeld over alle sectoren samen slechts 43 dagen was. Het doel van het huidige project is het vergroten van de vitaliteit van lesgevend onderwijspersoneel van 50 jaar en ouder. Wanneer zij vitaler door het leven gaan zullen zij minder problemen ondervinden om mee te komen in hun (zware) beroep en op de lange termijn veerkrachtig duurzaam inzetbaar zijn.  Met als meekomend voordeel voor de sector: minder tekorten vanwege uitval.

Wat gaan we doen?
De alliantie 50+ play on till their retirement is een samenwerking tussen VitalFacts, GainPlay en de Open Universiteit Heerlen. Met deze alliantie gaan we aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel. Het vergroten van de vitaliteit van lesgevend personeel gaat gerealiseerd worden door verschillende stappen te zetten met een grote rol voor technologie: Allereerst wordt met vragenlijsten en activity trackers inzicht verkregen in de leeftijds- en contextgebonden factoren die van belang zijn voor de vitaliteit van de groep onderwijzend personeel. Deze informatie wordt omgezet naar een persoonlijk advies, en daarnaast zullen de resultaten leiden tot een digitale gamified interventie met activity trackers, ontwikkeld en ingezet om deelnemers aan te zetten dit advies ook om te zetten tot gedragsverandering die leidt tot een verbeterde vitaliteit.

Afbeelding-Colin

Projectleider
Colin Cleeren is een bevlogen mens met een zwak voor ‘Vitaliteit en Gezondheid’.  Colin is de projectleider van het initiatief 50+ Play on till
their reitirement en de oprichter van VitalFacts. In 2015 richtte hij VitalFacts op met het idee dat vitaliteitsdiensten anders maar vooral beter konden. Leuker, persoonlijker en makkelijker voor deelnemers. Want vitale mensen maken het verschil, daar is hij van overtuigd. Colin is resultaatgericht, energiek en enthousiast en weet dit op anderen over te dragen. In de projecten van VitalFacts is hij over het algemeen aanspreekpunt van opdrachtgevers en bewaakt hij de doelstellingen. Ook is hij betrokken als Vital Coach.

Contact?
Wij zijn altijd op zoek naar profit en non-profit organisaties die het interessant vinden om mee te werken aan dit project. Vragen hierover? Of wil je over iets anders meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de uitvoerende partijen!

Scroll naar boven