Vijftigplussers proactief digitaal bekwaam: FutureLabNL

Waar gaan we iets aan doen? 
Digitale vaardigheden zijn in toenemende mate belangrijk op de arbeidsmarkt. Echter, uit onderzoek naar de digitale inclusie van ouderen is gebleken dat een grote groep vijftigplussers nog (veel) meer uit hun digitale vaardigheden kunnen halen. Ook in de zoektocht naar werk spelen digitale vaardigheden namelijk een steeds grotere rol. Zo wordt online netwerken voor het vinden van een baan (bijvoorbeeld via LinkedIn) steeds belangrijker en is het van belang dat je je als sollicitant online sterk kunt presenteren.  Daar blijft het niet bij. Naast het digitaal achterlopen, zijn het gebrek aan zelfvertrouwen en het gebrek aan een relevant netwerk obstakels voor een volwaardige participatie op de arbeidsmarkt van de vijftigplussers. 

Wat weten we al?
In 2021 is het project FutureLab50+ van start gegaan. Dit project is inmiddels afgerond. De resultaten uit de evaluatie van het project zijn vervolgens ingezet voor een nieuw project: FutureLabNL. Dit project is gestart in april 2022, en zal het komende jaar worden ingezet en geëvalueerd. In het eerste loopjaar (Futurelab50+) zijn er mooie stappen gemaakt om de digitale (netwerk)vaardigheden van een groep werkzoekenden vijftigplusser duurzaam te vergroten en meer bewustzijn te creëren van het belang van een leven lang leren. Een deel van de doelen zijn bereikt, maar er is gebleken dat de deelnemers het nog lastig vinden om de geleerde lessen op zichzelf en hun carrière te kunnen betrekken. Hieronder kun je de uitgebreide resultaten voor dit project lezen.

Wat zijn we aan het doen? 
In het project FutureLabNL gaan we aan de hand van de resultaten uit het eerste loopjaar verder om onze doelen te bereiken.  In het project doorlopen de deelnemers online (maar begeleid) verschillende onderdelen: Een Escape Room, een inspiratiesessie, een digitale scan met een inhoudelijk verdiepingsprogramma, een slotevent en een aantal coachgesprekken voor persoonlijk maatwerk over concrete vervolgstappen. Ten opzichte van het eerste jaar zal er in het digitaal trainingsprogramma meer ruimte zijn voor persoonlijke coaching, reflectie en het creëren van digitaal bewustzijn. Het programma is zo opgezet dat vijftigplussers bewuster worden van hun eigen digitale skills, hun ontwikkelmogelijkheden, en deze ook op hun eigen carrière kunnen betrekken. Zo zetten wij ons in niet enkel in voor het verminderen van werkloosheid, maar vooral ook het voorkomen van werkloosheid.

Projectleider 
Josée Blanken is sinds februari 2022 gestart als operationeel directeur bij JobOn en is vanuit deze functie projectleider voor FutureLab. Hiervoor was zij 20 jaar werkzaam in de uitzendbranche en heeft zij gewerkt als intercedent, accountmanager en directeur bij Tempo-Team Uitzendbureau. Zij heeft voor deze werkgever diverse teams aangestuurd en projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid begeleid en met veel succes uitgevoerd. Een voorbeeld is Krachtcatering, waar vrouwen met afstand met de arbeidsmarkt zijn begeleid en opgeleid voor werk in de catering. Na haar loopbaan bij Tempo-Team is Josée gestart als ondernemer en werkte zij als coach, organisatiecoach en interimmanager voor diverse organisaties. Hierin heeft zij diverse projecten en programma’s begeleid.

 Josée is betrokken, enthousiast en mens- en resultaatgericht. Zij is een verbinder pur sang. Dit draagt bij aan een optimale samenwerking en op resultaat. Namens JobOn is zij verantwoordelijk als projectleider van het project ’50-plussers: digitaal bewust én bekwaam’. Naast de vier samenwerkingspartners Stichting JobOn, SER, I.AMDIGITAL en Eelloo wordt nauw samengewerkt met ZINZIZ en Ecorys als aanvullende projectpartners.

foto

Contact?
Vragen of wil je meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de uitvoerende partijen!

Scroll naar boven