Bronnen

1: CBS (2014). Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

2: Fouarge, D. & Grip, A. de (2014). Gaan 50-plussers meer investeren in hun scholing? NEA Paper, 54.

3: Gelderblom, A. & Koning, J. de (2016). De arbeidsmarktpositie van ouderen. Rotterdam: SEOR.

4: Van Dalen, H., Henkens, C. J. I. M., & Schippers, J. J. (2007). Oudere werknemers door de lens van de werkgever. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

5: Sociaal en Cultureel Planbureau (2020). Ervaren discriminatie in Nederland II

6: Europese Rekenkamer (2021). ESF-steun ter bestrijding van langdurige werkloosheid: maatregelen moeten doelgerichter, beter op maat gesneden en beter gemonitord worden.

7: Cuelenaere, B., Kieruj, N., Lange, A. de & Detaille, S. (2018). Langdurige werkloosheid onder 50- plussers: feiten en mogelijke oplossingen? Gerōn 1/2018, p. 63-67.

8: CPB (2015). Langdurige werkloosheid. Afwachten én hervormen. CPB Policy brief | 2015/11.

Meer weten?
Neem vooral contact met ons op.

Scroll naar boven