Achtergrondinformatie

Hier vindt u achtergrondinformatie over het Platform Vijftigplussers & Werk

Inhoudelijk kader
Addendum inhoudelijk kader
Samenvatting Focus 2022

We willen als platform aansluiting blijven houden bij de kennis die al bestaat, en hierop voortbouwen. Daarom houdt Ecorys elk jaar de bestaande literatuur tegen het licht, met als resultaat het inhoudelijk kader voor het Platform Vijftigplussers & Werk.

Je kunt deze lezen door op de afbeelding hieronder te klikken.

Als platform willen we impact maken. Maar waar kunnen we ons het beste op richten om de gewenste impact te realiseren? Begin 2022 heeft Ecorys een literatuuronderzoek uitgevoerd om daar antwoord op te krijgen. Dit heeft geleid tot een addendum van het inhoudelijk kader.

Je kunt deze lezen door op de afbeelding hieronder te klikken.

Als platform willen we ons focussen op de onderwerpen die het meeste impact maken. Aan de hand van een literatuuronderzoek door Ecorys (zie Addendum inhoudelijk kader), hebben wij een nieuwe focus voor het Platform hebben geselecteerd.

Je kunt deze lezen door op de afbeelding hieronder te klikken.

Meer informatie
Scroll naar boven